Suid-Afrika het baie kundige mense, plaaslik en in die buiteland, wat graag enige geleentheid sal aangryp om in Suid-Afrika te werk, maar weens regstellende aksie verhinder word.

Hierdie webblad bied ‘n geleentheid aan sulke Suid-Afrikaners om hulle kundigheid op ‘n databasis te plaas. Ons sal die inligting deurlopend aan die regering en personeelagentskappe deurgee.

There are many skilled South Africans locally and overseas who would be happy to work in south Africa but are prevented from doing so by affirmative action.

This web site gives an opportunity to such people to record their skills on an easy accessible data base. We will convey the information to the government and personnel agencies on a continuous   basis.

 
  Kliek hier om inligting vanuit die databasis aan te vra of ons te kontak.   Click here to contact us or request information from the database.  
Moontlik gemaak deur die VF Plus
- méér as net opposisie
VF+ This website was made possible by the FF Plus
– more than just opposition